ASCL Cymru

Welcome to ASCL Cymru / Croeso i ASCL Cymru

In Wales, ASCL is represented by its Cymru Director Eithne Hughes, with support for members provided by National Officer Jim Retallick, Regional Officer Ann Webb, and Education and Leadership Policy Officer Cath Falcus. 

The Cymru Council meets three times a year to develop ASCL Cymru's policy and guidance, and works with the Welsh government to influence its education policy.

Council is chaired by the Cymru President who is elected for a one year term of office by the membership at the AGM. 

ASCL Cymru members can access information relating to education in Wales including all the latest news, guidance, and details of courses and conferences by using the links below.

***********************

Cynrychiolir ASCL yng Nghymru gan Gyfarwyddwr Cymru, Eithne Hughes gyda chefnogaeth ar gyfer aelodau yn cael ei weithredu gan y Swyddog Cenedlaethol, Jim Retallick, Swyddog Rhanbarthol, Ann Webb, a'r Swyddog Maes Cath Falcus.

Tair gwaith y flwyddyn y mae Cyngor Cymru’n cyfarfod er mwyn datblygu polisi ac arweiniad ASCL Cymru a gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn dylanwadu ar ei pholisi addysgol.

Cadeirir y Cyngor gan Lywydd Cymru a etholir am dymor cyfrifoldeb o flwyddyn gan yr aelodaeth mewn CCB.

Gall aelodau ASCL Cymru gael mynediad am wybodaeth perthynol i addysg yng Nghymru, yn cynnwys y newyddion diweddaraf, cyngor ac arweiniad a manylion cyrsiau a chynadleoedd trwy ddefnyddio’r linc isod.

Meet the Team

  • Cymru
  • Wales

Position Statements

  • Cymru
  • Wales
  • Accountability
  • Performance Tables
  • ESTYN